Simya

Şubat 7, 2010

Simya veya Alşimi, hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırırdı.

Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus’a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm’le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar ‘ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve Hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır.

Günümüzde, simya mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

Simyanın birçok yönü bulunmasına karşın günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir.

Reklamlar

Öss Sonuçları

Temmuz 13, 2009

ossÖğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları 10.30 itibari ile açıklandı. Sonuçları görmek için tıklayın. Yazının devamını oku »


Güneş’in en şiddetli patlaması

Temmuz 7, 2009

güneş

Güneş’te 4 Temmuzda son bir yılın en büyük patlamasını tespit etti. 2008 yılı mart ayından bu yana Güneş’te meydana gelen en büyük patlama 11 dakika sürdü Yazının devamını oku »


Bu robotlar aklınızdakileri okuyabilecek

Temmuz 5, 2009

robot

Avrupa Komisyonu’nun Ortak üyeleri Eylem Bilim ve Teknoloji (JAST) tarafından bu proje geliştirilmiştir Yazının devamını oku »


Kağıt gibi ince pil

Temmuz 5, 2009

kadepil.jpg
Yeni geliştirilen piller o kadar ince ki, yazıcıda bile yazdırılabiliyor.
Yazının devamını oku »


İnsan Klonlama

Temmuz 5, 2009

bebek

Klonlama, bilim tarihinde en çok tartışılan çalışmalardan biri olmayı başardı. Yazının devamını oku »


Manyetik Kutuplar

Temmuz 4, 2009

miknatis

Bir mıknatısı kütle merkezinden astığımızda bir ucunun kuzeyi diğer ucunun güneyi gösterdiğini gözleriz. Yazının devamını oku »